Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Lidingömoderaternas poddradio - mPodden!

Feb 18, 2024

En kort sammanfattning av politiska nyheter från Lidingömoderaterna som berör Lidingö under januari och början av februari  2024.


Jan 31, 2024

Pål Jebsen, vice ordförande i Tekniska Nämnden på Lidingö berättar om pågående och kommande projekt vid Lidingömoderaternas medlemsmöte på Restaurang Jernet, den 29 januari 2024.

  • Lilla Bron
  • Hundrastgårdarna
  • Blommor
  • Bullerblank och mycket annat... 

mPodden är Lidingömoderaternas poddradio och du kan även...


Jan 28, 2024

Anna-Britta Bergman ordförande i Fastighetsnämnden och tillika Kommunfullmäktiges ordförande på Lidingö berättar om pågående och kommande projekt vid Lidingömoderaternas medlemsmöte på Restaurang Jernet, den 29 januari 2024.

  • Båtarrenden
  • Vad ÄR/GÖR Fastighetsnämnden
  • Pågående och kommande projekt
    och...


Nov 20, 2023

Angela Langenskiöld och Staffan Strömbäck från Kultur- och Fritidsnämnden berättar lite om Lidingö Kulturvecka och allt annat som finns på Lidingö med koppling till kulturen.

mPodden är Lidingömoderaternas poddradio och du kan även följa oss som vanlig podd där poddar finns samt på


Nov 12, 2023

mPodden träffar Daniel Källenfors (m) Kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Daniel berättar lite grand om den budget som koallitionen presenterade för Kommunstyrelsen för ca två veckor sedan, som senare i november skall tas i Fullmäktge. Vi pratar även om de skatter som ger staden pengar till sin...