Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Lidingömoderaternas poddradio - mPodden!

Jan 31, 2024

Pål Jebsen, vice ordförande i Tekniska Nämnden på Lidingö berättar om pågående och kommande projekt vid Lidingömoderaternas medlemsmöte på Restaurang Jernet, den 29 januari 2024.

  • Lilla Bron
  • Hundrastgårdarna
  • Blommor
  • Bullerblank och mycket annat... 

mPodden är Lidingömoderaternas poddradio och du kan även...


Jan 28, 2024

Anna-Britta Bergman ordförande i Fastighetsnämnden och tillika Kommunfullmäktiges ordförande på Lidingö berättar om pågående och kommande projekt vid Lidingömoderaternas medlemsmöte på Restaurang Jernet, den 29 januari 2024.

  • Båtarrenden
  • Vad ÄR/GÖR Fastighetsnämnden
  • Pågående och kommande projekt
    och...