Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Lidingömoderaternas poddradio - mPodden!

Oct 29, 2023

Idag gästas mPodden av Christer Mohlin (m) ordförande i Utbilningsnämnden på Lidingö och Peter Lönnqvist (m) som är ordförande i Omsorgs- och Socialnämnden på Lidingö.

Under hösten påbörjar Lidingö Stad projektet Backa Barnet, en modell ursprungligen från Skottland som via Ystad nu nått Lidingö. Mycket...


Oct 23, 2023

Idag gästas mPodden av Peter Lönnqvist (m) som är ordförande i Omsorgs- och Socialnämnden på Lidingö. Vi pratar om språktester som nu införs för all personal inom äldrevården på Lidingö.

mPodden är Lidingömoderaternas poddradio och du kan även följa oss som vanlig podd där poddar finns samt på