Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Lidingömoderaternas poddradio - mPodden!

Nov 20, 2023

Angela Langenskiöld och Staffan Strömbäck från Kultur- och Fritidsnämnden berättar lite om Lidingö Kulturvecka och allt annat som finns på Lidingö med koppling till kulturen.

mPodden är Lidingömoderaternas poddradio och du kan även följa oss som vanlig podd där poddar finns samt på


Nov 12, 2023

mPodden träffar Daniel Källenfors (m) Kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Daniel berättar lite grand om den budget som koallitionen presenterade för Kommunstyrelsen för ca två veckor sedan, som senare i november skall tas i Fullmäktge. Vi pratar även om de skatter som ger staden pengar till sin...


Nov 5, 2023

mPodden träffar Christer Mohlin (m) ordförande i Utbilningsnämnden på Lidingö.

Det har nu gått ett år sedan valet och vi pratar om hur Lidingömoderaterna har uppfyllt ett antal av de löften man gick till val på och också vad som görs i det stora för att utveckla skolan på Lidingö.

mPodden är...