Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Lidingömoderaternas poddradio - mPodden!

Nov 5, 2023

mPodden träffar Christer Mohlin (m) ordförande i Utbilningsnämnden på Lidingö.

Det har nu gått ett år sedan valet och vi pratar om hur Lidingömoderaterna har uppfyllt ett antal av de löften man gick till val på och också vad som görs i det stora för att utveckla skolan på Lidingö.

mPodden är Lidingömoderaternas poddradio och du kan även följa oss som vanlig podd där poddar finns samt på https://www.mpodden.se

För mer info och om du vill bli medlem, besök gärna htttps://www.lidingomoderaterna.se