Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Lidingömoderaternas poddradio - mPodden!

Jan 28, 2024

Anna-Britta Bergman ordförande i Fastighetsnämnden och tillika Kommunfullmäktiges ordförande på Lidingö berättar om pågående och kommande projekt vid Lidingömoderaternas medlemsmöte på Restaurang Jernet, den 29 januari 2024.

  • Båtarrenden
  • Vad ÄR/GÖR Fastighetsnämnden
  • Pågående och kommande projekt
    och mycket annat...

mPodden är Lidingömoderaternas poddradio och du kan även följa oss som vanlig podd där poddar finns samt på https://www.mpodden.se

För mer info och om du vill bli medlem, besök gärna htttps://www.lidingomoderaterna.se